Chính trị

Ngày 02-04-2023

Huyện Cao Phong: Tạo sức bật trong phát triển kinh tế - xã hội từ việc vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng

17/09/2014 | 14:13

(CTV) - Huyện Cao Phong được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2002 trên cơ sở chia tách huyện Kỳ Sơn thành 2 huyện Kỳ Sơn và Cao Phong theo quyết định số 95/NĐ-CP ngày 12/12/2011 của Chính phủ. Trải qua hơn 10 xây dựng và phát triển, huyện Cao Phong đã giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2013, huyện Cao Phong có những bước tiến vượt bậc với tổng mức đầu tư toàn xã hội là hơn 280 tỷ đồng tăng 17% so với kế hoạch. Đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đạt gần 22 triệu đồng/người/năm. Tốc độ phát triển kinh tế đạt 14,1%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,8%. Đây là cơ sở và tiền đề vững chắc để huyện Cao Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Phụ nữ Cao Phong với phong trào thi đua yêu nước

13/09/2014 | 08:41

(CTV) - Thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, những năm qua, các tầng lớp phụ nữ huyện Cao Phong triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, với tinh thần sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa các nội dung phong trào, cuộc vận động thành nhiều tiêu chí thi đua phong phú, phù hợp với đối tượng, địa bàn và triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cao Phong lần thứ II năm 2014

12/09/2014 | 10:55

(CTV) - Ngày 12/9, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cao Phong lần thứ II năm 2014 với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho hơn 32.000 người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đồng chí Đinh Văn Dực, TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng BCĐ, trưởng BTC Đại hôi đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Huyện Cao Phong: Hiệu quả từ chương trình 135 đối với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

12/09/2014 | 05:25

(CTV) - Là huyện ở phía Tây - Bắc của tỉnh Hòa Bình, Cao Phong hiện có 43.467 người, trong đó, 70,91% là đồng bào dân tộc Mường. Trong những năm qua, chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là chương trình 135) được triển khai ở 4/12 xã với tổng số 15 thôn, xóm đặc biệt khó khăn (thuộc xã khu vực II) trên địa bàn huyện đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người nghèo, từng bước làm đổi thay diện mạo nông thôn và củng cố thêm lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, với Nhà nước.

Huyện Cao Phong : Ngăn chặn, đẩy lùi ý thức lao động kém của cán bộ, công chức, viên chức

12/09/2014 | 04:50

(CTV) - Ngay sau khi BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị số 29 và Quyết định số 1074 về việc về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở” và “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hòa Bình”, UBND huyện Cao Phong đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của hai văn bản trên.

Xã Xuân Phong: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên - thanh niên

12/09/2014 | 04:40

(CTV)- Công tác phát triển Đảng trong lực lượng ĐV-TN là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Trong nhiều năm qua, BCH Đoàn xã Xuân Phong, huyện Cao Phong đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, cánh tay phải đắc lực của Đảng.

Huyện Cao Phong gắn việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với thực hiện Nghị quyết của Đảng

11/09/2014 | 08:47

(CTV) - Thời gian qua, huyện Cao Phong đã gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Huyện Cao Phong: Làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

11/09/2014 | 08:38

(CTV) - Từ việc đưa các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, đến việc đăng ký các việc làm cụ thể thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Cao Phong đã đạt nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Hội nghị biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009 - 2014

11/09/2014 | 08:33

(CTV) - Ngày 7/9/2014, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức Hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu huyện Cao Phong giai đoạn 2009 - 2014. Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Cao Phong

11/09/2014 | 08:24

(CTV) - Ngày 6/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Cao Phong về kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, phát triển KT- XH 8 tháng và kết quả mô hình liên kết trồng cây có múi trên địa bàn huyện.

Trang 60/61 <12...5152535455565758596061>