Chính trị

Ngày 02-04-2023

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

19/05/2021 | 09:46

Địa bàn ứng cử: Tỉnh Hòa Bình, ở đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy và Yên Thủy.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026

17/05/2021 | 07:54

(CTV) - Ngày 13/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Cao Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 03 tại 02 xã: Tây Phong và Thị trấn Cao Phong.

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CAO PHONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

13/05/2021 | 08:54

Đơn vị bầu cử số 06 (xã Bình Thanh và xã Thung Nai)

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CAO PHONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

13/05/2021 | 08:42

Đơn vị bầu cử số 05 (xã Bắc Phong và xã Thu Phong)

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CAO PHONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

13/05/2021 | 08:31

Đơn vị bầu cử số 04 (xã Hợp Phong)

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CAO PHONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

12/05/2021 | 22:48

Đơn vị bầu cử số 03 (thị trấn Cao Phong và xã Tây Phong)

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CAO PHONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

12/05/2021 | 22:14

Đơn vị bầu cử số 02 (xã Dũng Phong và xã Nam Phong)

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CAO PHONG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

12/05/2021 | 08:19

Đơn vị bầu cử số 01 (xã Thạch Yên)

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

11/05/2021 | 21:37

Đơn vị bầu cử số: 15. Gồm 10 xã, thị trấn huyện Cao Phong

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri các huyện Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi

11/05/2021 | 15:53

(CTV) - Sáng 10/5, tại hội trường tỉnh ủy, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc cử tri các huyện Cao Phong, Lạc Thủy và Kim Bôi. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hội nghị tiếp xúc cử tri được diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Cao Phong với 65 cử tri, các đại biểu, cử tri ttham gia hội nghị đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách trong hội trường.

Trang 9/61 <12...5678910111213...6061>