NHỮNG KHỞI SẮC TỪ QUYẾT ĐỊNH 2085/QĐ-TTg TẠI HUYỆN CAO PHONG

(CTV) - Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ là một chính sách lớn, đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, sản xuất nhằm đảm bảo cho các hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vay vốn giải quyết việc làm và thu nhập ổn định; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện đời sống về vật chất và tinh thần cho hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn; chấm dứt tình trạng du canh du cư, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Cao Phong, điểm du lịch tâm linh hấp dẫn

(CTV) - Cao Phong là địa phương được biết đến với nhiều điểm du lịch tâm linh hấp dẫn như: đền Bờ (xã Thung Nai); đền Bồng Lai, đền Đông Sơn (thị trấn Cao Phong); chùa Khánh (xã Yên Thượng); chùa Quoèn Ang (xã Tân Phong);… Mỗi đền, chùa lại chứa đựng những huyền tích, huyền thoại riêng có, tạo sức hút với đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về. Du lịch tâm linh đã và đang hứa hẹn là điểm nhấn của du lịch Cao Phong, góp phần thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” của huyện phát triển.