Thông báo

Ngày 27-12-2017

Qũy tín dụng nhân dân thị trấn Cao Phong huy động tiền gửi tiết kiệm

QUÝ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CAO PHONG Địa chỉ: Số nhà 71 - Khu 5A - Thị trấn Cao Phong - huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình, nhận huy động tiền gửi với lãi suất hấp dẫn:


 

I/ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Lãi suất: 0,1%

II/ Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng = 5,0%/năm

Kỳ hạn 3 tháng = 5,5%

Kỳ hạn từ 4 đến 6 tháng = 6,0%/năm

Kỳ hạn từ 7 đến 9 tháng = 7,2%/năm

Kỳ hạn từ 10 đến 12 tháng = 7,4%/năm

Tiền gửi trên 13 tháng = 7,8%/năm

( Và nhiều chương trình Quà tặng hấp dẫn trong dịp tết nguyên Đán 2018 )

Tất cả các sổ tiền gửi của khách hàng đều được tham gia đóng bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CAO PHONG

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phan Văn Tâm


Các bài liên quan