Ẩm thực đặc sản

Ngày 11-08-2020

Văn hoá ẩm thực dân gian của người Mường Hòa Bình

07/10/2014 | 19:24

(CTV) - "Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới" là những câu nói để nhắc đến những đặc trưng trong văn hóa ẩm thực cũng như lao động sản xuất của người Mường.

Trang 1/1 <1>